Retouren en herroeping

  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. Consument heeft wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft consument nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. De ondernemer zal het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug storten.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Download het formulier voor herroeping hier.